Sie sind hier

Eugen Doga, un fericit al destinului, un fiu iubit al celor mai mari patrii spirituale, a fost omagiat la Academia de Științe. Academia de Ştiinţe a Moldovei. 5.05.2017

„Cea mai mare sărbătoare și cea mai de suflet este atunci când ești în jurul prietenilor, cu prietenii, cu oamenii dragi. Vă mulțumesc că sunteți”, acesta a fost gândul transmis de compozitorul-academician Eugen Doga onoratului public în debutul Conferinței ştiinţifice internaţionale „Reverberaţii  universale”, pe care Academia de Științe a Moldovei a organizat-o, la 4 mai 2017, cu prilejul aniversării a 80-a a maestrului.

Evenimentul științific internaționala a fost prefațat de o Expoziţie de fotografii, realizată de Centrul Media al AȘM, care a inclus cca 100 de imagini de la diferite manifestări, spectacole din țară și de peste hotare ale maestrului Doga, multe din ele fiind publicate în premieră.
 
„Astăzi noi avem un fericit prilej să aplaudăm a câta oară talentul marelui maestru Eugen Doga, iar Conferința este dedicată operei compozitorului-academician care anul aceasta marchează 80 de ani”, a spus în cuvântul său introductiv dr.hab., prof. Victor Țvircun, coordonatorul Secției științe umanistice și arte a AȘM, care s-a aflat și pe post de moderator al evenimentului științific. Domnia Sa a salutat asistența, un cuvânt de bun venit adresând oaspeților și prietenilor maestrului, care au venit din România, Rusia, Ucraina, să-i ureze La Mulți Ani și să-l îmbrățișeze cu drag pe cel care a încântat cu muzica sa întreg mapamondul.
 
Prim-vicepreședintele AȘM, acad. Ion Tighineanu i-a adresat maestrului Eugen Doga, un mesaj de felicitare, în numele conducerii AȘM și personal a președintelui, acad. Gheorghe Duca, salutând onorații oaspeți. Maestrul Eugen Doga spunea undeva că s-ar lua la harţă cu mersul vremii, că ar întoarce timpul înapoi spre tinereţe. Astăzi, a remarcat acad. Tighineanu, constatăm cu toții că a şi început s-o facă. „Pentru că, iată, suntem în 4 mai, dar celebrăm începutul primăverii, ziua de 1 martie, când satul Mocra din stânga Nistrului i-a dăruit ţării şi, de fapt, lumii întregi, un minunat mărţişor – compozitorul Eugen Doga”, și-a început discursul omagial prim-vicepreședintele AȘM. Academicianul a remarcat că în ultimele decenii faima țării noastre a atins toate continentele Terrei, în mare măsură datorită melodiilor create de compozitorul Eugen Doga, având deplina certitudine despre acest lucru încă în anul 2000, când a admirat Valsul Secolului peste ocean, în Statele Unite ale Americii. „Nu pot să redau în cuvinte ce sentimente de mândrie am trăit”, a mărturisit savantul. După cum menționa și în săptămânalul Literatura si Arta din 2 martie curent, acad. Tighineanu a relevat că muzica maestrului Doga pătrunde în cele mai tainice și mai miraculoase ascunzișuri ale sufletului nostru, înaripându-ne și insuflându-ne o dragoste deosebită față de tot ce e frumos și înălțător. „Prin această forță enigmatică de pătrundere în sufletul omului, pentru a-l face mai bun, creația compozitorului Eugen Doga ne-a cucerit pe toți și a demonstrat, la intersecția a două secole și milenii, unicitatea sa, intrând în tezaurul universal al muzicii”, a subliniat Domnia Sa.
 
De asemenea, prim-vicepreședintele AȘM a exprimat mândria pentru faptul că familia academicienilor îl are pe maestrul Eugen Doga. Din 1992, când a fost ales membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, ilustrul compozitor şi om de cultură s-a implicat activ în viaţa comunității ştiinţifice. A militat pentru susţinerea Academiei ca for ştiinţific suprem al ţării și de fiecare dată și-a demonstrat cu fermitate poziția. În acest sens, academicianul a transmis expresia înaltei considerații pentru faptul că maestrul Doga  i-a adus Academiei de Ştiinţe o ofrandă muzicală specială – piesa Omagiu, o adevărată perlă cu sonorităţi solemne şi reverberaţii imnice.
Cu ocazia frumoasei aniversări pe care a marcat-o recent, în numele conducerii Academiei de Științe a Moldovei, a președintelui AȘM, academician Gheorghe Duca, în numele comunității științifice din țara noastră, i-a adresat tradiţionalul La Mulţi Ani, dorindu-i multă sănătate, inspirație și energie creatoare pentru a ne încânta și copleși în continuare cu farmecul și desăvârșirea muzicii pe care o creați. Cu același prilej, maestrul a fost distins cu Medalia de Aur „Meritul Științific” de Gradul I. (Discursul integral).
 
Și pentru că acad. Ion Tighineanu a menționat în luarea sa de cuvânt că opera maestrului a depășit hotarele țării noastre, beneficiind de aprecieri înalte în cele mai diverse țări ale mapamondului, a bucurat foarte mult prezența la for a prietenilor săi din străinătate. Cu un mesaj de felicitare a fost prezent acad. Eugen Savciuc, președintele Uniunii Muzicienilor din Ucraina, profesor universitar, Artist al Poporului, care a exprimat onoarea de a-l felicita pe renumitul compozitor, cel mai minunat și iubit de Ucraina și ucraineni. I-a mulțumit maestrului pentru că există pentru creația sa, dorindu-i sănătate, inspirație pentru mulți ani înainte. Are un mare talent, a spus colegul din Ucraina, iar muzica lui atinge şi strunele sufletului poporului ucrainean, muzicienilor, care îi interpretează melodiile.
 
Prezentă la eveniment a fost și un bună prietenă a compozitorului Doga și o susținătoare a tuturor ideilor pe care le-a lansat maestrul - Alina Mavrodin Vasiliu, director al Centrului Cultural pentru UNESCO ,,Cetatea Romanței”, Romania, director artistic al Festivalului ,,Crizantema de Aur”. Venită din Târgoviște, mare oraș istoric și cultural al României, a spus cu admirație și considerație că unul dintre cele mai mari și mai frumoase evenimente pe care le-a găzduit Târgoviștea a fost cel de anul trecut, când, în sfârșit, a reușit „să-l prindă” pe maestrul Doga - Concertul „Podul de crizanteme Târgoviște-Chișinău”, închinat și onorat de maestrul Eugen Doga cu muzica dumnealui și cu dialogurile dragostei pe versurile lui Mihai Eminescu și Veronica Micle, interpretate de trofee ale „Crizantemei de Aur”, evenimentul intrând adânc în sufletele românilor. Directorul Centrului cultural speră că și anul acesta să-l aibă alături de ei pe maestrul Doga la ediția jubiliară, făcând eforturi susținute în acest sens. „Încă nu am mai văzut așa un om ca dânsul cu o energie fantastică, un model de energie și de vibrație creatoare, este un model pentru noi toți”,  a spus Alina Mavrodin Vasiliu.      
     
Știe că maestrul Eugen Doga are nenumărate distincții și că pe toate le prețuiește într-un anume fel. Toate aceste distincții, spune prietena compozitorului, ne ajută pe noi, îi ajută pe copii noștri să înțeleagă că suntem contemporani cu o mare personalitate a culturii mondiale pe care a dat-o România, Moldova, pe care o avem noi să ne bucurăm, să-l îmbrățișăm, să-i cântăm muzica. A venit la omagierea maestrului Doga cu un dar smerit, după cum s-a exprimat, de la Târgoviște, din Cetatea de Romanțe Românești, din fosta Cetate de Scaun a Țării Românești, din Patria și leagănul romanței și al poeziei românești cu o Diploma de Onoare pentru contribuția excepțională la promovarea romanței și a poeziei românești și pentru măiestria sublimă cu care a înnobilat Festivalul național de romanțe „Crizantema de Aur”.            
             
Nobila misiune de a-i adresa maestrului Doga un cald cuvânt de salutare din partea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”, Chișinău, i-a revenit directorului, Valeriu Matei, ICR fiind o instituție cu care Eugen Doga a avut mai multe colaborări. Dl Matei a remarcat, că în pofida faptului că suntem atinși de vremuri, dureri, drame și traume pe care le traversăm și cu care ne confruntăm de cele mai multe ori atât de dureros și de adânc, maestrul Doga este un fericit al destinului, pentru că este un fiu iubit al acestor mari patrii spirituale care crede că îl iubesc așa cum îl iubește și bunul Dumnezeu. „Sunt sigur că prin ceea ce ați creat și ceea ce faceți Dumneavoastră lăsați un însemn în timp”, a spus directorul ICR. I-a dorit maestrului, în primul rând, sănătate, să aibă câți mai mulți prieteni și promotori ai valorilor pe care le-a creat. A venit și cu un album de pictură, pentru că toate culorile culturii se deosebesc și în coloristica deosebită și în miresmele muzicii maestrului și, în mod simbolic, i-a adus și Opera muzicală a lui Enescu.            

Și pentru că evenimentul a fost unul științific, manifestarea a continuat în cadrul sesiunii de comunicări științifice. Dr. hab., Victor Ghilaș, IPC al ASM a conferențiat la tema „Eugen Doga - Cavalerul artei sunetelor la ora bilanțurilor”, ia dr. hab. Aurelian Danilă,IPC al ASM a vorbit despre fenomenul Eugen Doga și culoarea sunetului”. Dr.hab. Ana-Maria Plamădeală a reflectat asupra consonanței peisajului cu muzica în creația cinematografică a lui Eugen Doga. Despre tabloul sinoptic al succeselor unui compozitor aflat în culmea gloriei am aflat de la acad. Gheorghe Mustea, iar acad. Mihai Cimpoi a distins publicul cu poezia lui Eminescu în creația lui Doga, în timp ce criticul de teatru, Larisa Turea, a dezvăluit motivele arhiepale în creația lui Eugen Doga.
 
Evenimentul a culminat cu proiectarea filmul documentar/enciclopedic Eugen Doga, realizat de Studioul Flacăra Film, Chișinău, în anul 2013. Potrivit autoarei și realizatoarei acestei producții inedite, Luminița Dumbrăveanu, filmul „E din seria documentarelor dedicate personalităţilor Neamului din toate timpurile – „100 de români celebri născuţi în Moldova istorică„, iar maestrul Eugen Doga este prima personalitate în viaţă care a intrat în acest serial”.
 
„Pentru mine cea mai frumoasă muzică este vocea mamei și ca un ecou al acestei voci, care este unică în tot universul, este lumea care vine să mă asculte, să savureze toată frumusețea sunetelor pe care, de fapt, nu eu le-am născocit, nu le-am privatizat. Eu cu mare drag le ofer la toată lumea, fiindcă toate sunetele, nu numai cele care sunt în muzica mea sau a colegilor mei, ele vin de acolo, de Sus. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o părticică din har să descifrez aceste sunete”, a mărturisit la finele evenimentului compozitorul-academician Eugen Doga. Le-a mulțumit tuturor vorbitorilor, celor prezenți, oaspeților care au venit să-i întregească această zi, s-o facă mai plină de conținut, cum îi place maestrului adesea să spună. O doleanță ar mai avea doar maestrul. Ar dori ca Academia, dacă va fi în posibilitățile ei, să-i editeze măcar o singură carte de muzică, fiindcă „nu e cu mult mai prejos un album de 52 romanțe pe versurile lui Mihai Eminescu și Veronica Micle”, decât alte referate care sunt prezentate an de an la diferite întruniri științifice.
 
Galerie foto
 
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM

           
 
 

1997-2017 (c) Eugen Doga. All rights reserved.