Vous êtes ici

цветы

Toate florile iubitorilor muzicii mele le trimit scumpilor mei părinți: Mama Lisaveta și tata Mitri în Ceruri pentru veșnica lor pomenire și mulțumire că m-au adus pe Lume în prima zi de Primăvară-veșnica renaștere!

Eugen Doga

Все цветы от любителей моей музыки посылаю моим дорогим родителям: Маме Лисавета и папе Митри на небеса с благодарностью, что они родили меня в первый день Весны-вечного возрождения!

Евгений Дога 

1997-2017 (c) Eugen Doga. All rights reserved.