Vous êtes ici

Felicitări, multstimată Doamnă Ambasador Iuliana Gore Costin. 16.10.2022

Felicitări
, multstimată Doamnă Ambasador Iuliana Gorea Costin pentru această mare încredere din partea membrilor acestei noi formațiuni politice, al cărei președinte ați fost aleasă- PNȚ Maniu - Mihalache. Este o misiune nobilă și nu chiar ușoară pe care, sunt sigur, că o veți îndeplini cu cinste și demnitate.
Vă doresc succese, tărie și multă sănătate.
Eugen Doga
11.10.2022
Cred în potențialul edificator.
Am primit cu multă bucurie vestea că Doamna Iulia Gorea Costin a fost alesă după fuziunea celor două ramuri ale partidului istoric PNȚCD - PCG și PNȚ MM – președintele noii formațiuni politice reformatoare Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache.
Țărână, Țară, Țăran-stăpân al pământului - ce poate fi mai convingător, mai sfânt, mai frumos?!
O cunosc bine pe doamna Iulia Gorea Costin, o personalitate marcantă în viața întregului spațiu românesc, de mare forță spirituală, intelectuală,organizatorică, formată ca personalitate în decursul unui șir de evenimente și ani, în mijlocul curentelor tumultoase ale mișcării de eliberare națională, de eliberare și autodeterminare, dedicată total, împreună cu marii noștri patrioți și luptători Alexandru Moșanu, Ion Hadârcă, Nicolae Costin, Gheorghe Ghimpu, Lidia Istrati, Ion Ungureanu, cu alți remarcabili oameni de cultură: Grigore Vieru, Doina și Ion Aldea-Teodorovici, Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija, Nicolae Matcaș devotați cauzei și idealului neamului românesc.
Împreună cu Nicolae Costin și prietenii săi de ideal Doamna Iulia Gorea Costin a depus multe eforturi în lupta pentru Renaștere Națională, pentru apărarea și promovarea limbii române cu grafia latină, pentru readucerea Basarabiei la vatra neamului.
E de menționat aportul Domniei Sale la creșterea și educarea noii generații, a unei elite debarasată de complexele vechiului sistem, la fondarea și edificarea primului liceu românesc la Chișinău, liceul român-englez Mircea Eliade, prin care s-a dat startul unui învățământ performant în limba română în Basarabia.
În calitate de Reprezentant Permanent iar apoi de Ambasador și Ambasador Extraordinar și Plenipopențiar la Consiliul Europei, tânăra diplomatăIuliana Gorea Costin a promovat politica de apropiere a Republicii Moldova de valorile europene, contribuind la semnarea și ratificara numeroaselor Convenții Europene, la internaționalizarea diferendumului transnistrean, a cazului grupului Ilașcu și a Mitropoliei Basarbiei, la realizarea multor proiecte menite să înlăture mentalitatea totalitară, comunisto-sovietică.
O cunosc de mai mulți ani ca pe un suflet mare plin de dragoste și de durere, de bunătate și dăruire de sine, preocupată și angajată plenar în lupta pentru unitatea acestui popor român dispărțit și înstrăinat.
De la București a susținut pe toate căile circuitul valorilor românești, ajutând oamenii de cultură din Răsăritul Românesc să se afirme și promoveze în spațiul românesc. Cu sprijinul Domniei Sale am reușit și eu, după multe peligrinări, să ajung la Ateneul Român și în alte localități din spațiul românesc, promovând unitatea simțirilor, viselor și trăirilor unuia și aceluiași popor românesc mult încercat. Unul dintre ele, un program special cu orchestră simfonică, cor și soliști, veniți din Chișinău, cu genericul Chișinău și București – două inimi românești a avut loc chiar în inima capitalei României, în piața George Enescu, sub bagheta dirijorul român Ion Iosif Prunner.
Un loc aparte în activiatea doamnei Iulia Gorea Costin îl ocupă nu doar promovarea culturii,învățământului, istoriei românilor, ci și grija pentru seniori, pentru tineri și viitorul neamului reîntregit.
Astăzi doamna Iulia Gorea Costin e plină de energie, cu o bogată experiență de viață și de conducător, călit în diverse încercări, cred în potențialul Domniei Sale, și în faptul că este cea mai potrivită candidatură pentru postul de Președinte al PNȚ M-M Reformator. Sunt sigur că în această calitate de conducător al acestei noi formațiuni politice doamna Ambasador Iulia Gorea Costin va îndeplini cu demnitate misiunea sa nobilă pentru unitatea și prosperitatea poporului român din România și din întreaga Lume.
Eugen Doga
Academician,
Compozitor
07.10.22
 

1997-2017 (c) Eugen Doga. All rights reserved.