Вы здесь

Scriitorul Ion Druta a murit. 28.09.2023

A plecat în lumea Drepților un mare scriitor, un mare om de cultură, un simbol spiritual al literaturii și culturii noasre în tot spațiului românesc și cel universal. Ion Druță. Am avut o mare fericire de a colabora cu d-lui la mai multe spectacole montate la Chișinău și la Moscova. Muzica pentru spectacolele ,,Păsărele tinereții noastre,, ori ,,Sfânta sfintelor,, mereu răsună în programele mele de concerte. De fapt, nu era nevoie de a căuta muzica pentru aceste spectacolele cu piesele de Ion Druță. Ea era cifrată în fiecare frază,în fiecare cuvânt scris de marele scriitor. ,,Balada,, penru vioară și orchestră din spectacolul ,,Păsările tinereții noastre,, este solicitată de interpreți la cele mai variate instrumente muzicale și intră in repertoriul fiecărui interpret de la noi, dar și a multor muzicieni din lume. Datorită colaborării cu teatrele unde se montau spectacolele cu piesele lui Ion Druță, am avut posibilitatea de a mă apropia mai profund de spiritul și specificul național moldovenesc, din care era țesută toată creația lui Ion Druță, de-a mă simți mai aproape de caracterul eroilor pieselor lui Druță, care erau intuitiv în sufletul meu, dar trebuiau discifrate și puse pe note. De la Druță a pornit un șirag de nume noi de talentați moldoveni, care au completat gama colorată a literaturii noastre.Druță și opera acestuia sunt o epocă strălucită în cultura națională și universală. Numele lui ne face mai mândri, mai bogați. El va rămâne nu numai în memoria generațiilor plaiului mioritic, dar și în viața noastră de toate zilele, formând caracterele miilor tineri fani ai creașiei sale, și a celor care fac primii pași pe tărâmul literaturii. Datorită creației și marelui numel a lui Ion Druță, lumea ne-a cunoscut Țara, Cultura nostră, Poporul nostru. Noi am intrat în familia marelor popoare stimati și iubiti în toată Lumea. Numele lui Ion Druță este ca un far în drum spre viitor. Veșnica lui pomenire.
Eugen Doga
28.09.23

 

1997-2017 (c) Eugen Doga. All rights reserved.