Eşti aici

Mulțumire. Благодарность. 7.05.2016

Stimați prieteni,colegi,dacă dorți,vă mulțumesc din tot sufletul pentru marea sărbătoare pe care mi-ați oferit-o mie, dar și celor care-și iubesc părinții, mamele, cea mai scumpă ființi în viața fiecărui din noi pentru că ați venit la mine acasă, în SALONUL muzical și ați adus un frumos omagiu mamei mele la ziua ei de naștere, tuturor mamelor voastre care vă iubesc la fel de mult cum m-a iubit pe mine mama mea. Sincere mulțumiri doamnei director Nadejda Lungu la școala de muzică, care-mi  poartă numele și talentaților elevi care învață în  această școală în clădirea cărăia eu pentru prima dată în viață am întrat în lumea muzicii; doamnei Galina Buiunovsky, director de la liceul ”Ciprian Porumbescu”care mi-a trimis și de data aceasta copii talentați care deja nu mai ”scârție”, ci cântă de minune, ansamblul vocal condus de nalentata Ludmila Poleacov; ”Vocile primăverii”, un cor ca din cer pornit de la liceul teoretic ”Ion Creangă” condus de talentata și pasionată de lumea frumoasă a muzicii și discipolii săi Mădălina Ganea; frumoasa interpretă de muzică populară de la liceul teoretic ”Mircea Eliade”, iar de data aceasta venită cu o surpriză plăcută cântâînd, la saxofon  Nicoleta Puiu. Deasemenea Mulțumesc  mult televiziunelor Moldova-1, PRO TV,CTC, Jurnal TV, jurnaliștilor din Moldova și din alte părți, persoanelor oficiale din Moldova și d-ui ambasador al Republicii Polone d-ui A.Mikhalski, prietenelor mei care m-au onorat și m-au susținut. A fost un vis împlinit ca în salon la mine să fie muzică, pictură și poezie. Salonul și grădina de iarnă au fost împodobite cu tablouri frumoase de  tinerii și talentații pictori Gheorghe Lisița și Veronica Eftodi. Cu voce pasionată a recitat versuri scrise de Grigore  Vieru despre mama A.Cupcea. Încă o dată sincere mulțumiri  la toată lumea, cărăia îi doresc fericire, liniște sufletească la care ne-au îndrumat  MAMELE noastre.

Eugen Doga

Дорогие друзья, коллеги, если хотите, от всей души благодарю вас за большой праздник, который подарили мне , да и тем, которые любят родителей, своих мам, самых дорогих существ в жизни каждого из нас, что пришли ко мне домой в мой музыкальный САЛОН  и принесли  прекрасное посвящение моей мама в её день рождения, всем вашим матерям, которые вас также крепко любят, как любила меня моя мама. Сердечная благодарность  директору музыкальной школы, которая носит моё имя в помещении где я впервые вошёл в мир музыки ,г-же Надежде Лунгу и её талантливым детишкам; г-же Галине Буиновски, директору лицея им. Чиприана Порумбеску, которая прислала мне и на этот раз талантливых учеников, которые уже не «скрипят» на своих скрипочках, а удивительно красиво играют, вокальному ансамблю руководимого  одухотворённой Людмилой Поляковой; «Вочиле примэверий» (Весенние голоса), хор, который будто снизошёл с небес, теоретического лицея  им. Иона Крянгэ, руководимого талантливой, влюблённой в своё дело  г-жой Мадалиной Ганеа; прекрасной исполнительнице народной музыки учащейся теоретического лицея  им. Мирчи Елиаде  Николете Пуиу, которая на этот раз принесла нам прекрасный  сюрприз игрой на саксофоне. Особую благодарность приношу телеканалам МОЛДОВА-1, PRO TV,CTC,Jurnal TV, молдавским и зарубежным журналистам, официальным гостям из Молдовы и господину Чрезвычайному послу Республики Польша г-ну А. Михалски, моим друзьям, которые помогли и поддержали меня. Была исполнена моя мечта, чтобы в этом салоне  были музыка, живопись и читались стихи. Салон  и зимний сад  на этот раз были украшены выставкой картин молодых талантливых художников  Вероники Ефтоди и Георге Лисица.  Вдохновенно прочитал стихи о матери поэта Григоре Виеру  А.Купчя.

  Ещё раз от души благодарю всех, что были на этом празднике, желая им счастья, душевного  умиротворения, которые желали и на которые направляли нас наши матери.

  Евгений   Дога

1997-2017 (c) Eugen Doga. All rights reserved.